Mesleki Etkinlikler

TKD Logo | T�rk K�t�phaneciler Dernegi Logosu | Turkish Librarians' Association Logo

 

 

 

 

Proje Tanıtım Toplantısı-Osmanlı Dönemi Nadir Eserlerinin Sayısallaştırılması,07Şubat 2013

Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “İBB Kütüphane Ve Müzeler Müdürlüğü’nde Bulunan Osmanlı Dönemi Nadir Eserlerin Kataloglanması, Dijital Ortama Aktarılması Ve Elektronik Ortamda Sunulması” proje tanıtım toplantısı.

Toplantı Yer ve Zamanı
Tarih : 07 Şubat 2013 Saat 14.00 – 16.00
Yer : Atatürk Kitaplığı Konferans Salonu. Mete Cad. No. 6 Taksim / İstanbul
Tel : 0212 249 65 95

 


Tema: “Bibliyografik Tanımlama ve Erişimin Geleceği”
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
07-08 Mart 2013, Urla,  İzmir,
 Türkiye
 

ANKOSLink 2013 Konferansı-25–27 Nisan 2013,Antalya

ANKOS 13. Yıllık Toplantısı, “ANKOS Link” adıyla 25 – levitra online 27 Nisan 2013 tarihlerinde Maritim Convention Center, Antalya ‘da düzenlenecektir.

 

 

 

 

 

COAR (Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu) 4.yıllık toplantısı 7-8 Mayıs 2013 Özyeğin Üniversitesi

 

 

 

 

 

3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu "Kütüphanelerde Mekan Tasarımı" 8-11 Mayıs 2013

Avrupa Bilgi Okuryazarlığı Konferansı 22-25 Ekim 2013

Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü ve Zagreb Üniversitesi Bilgi ve İletişim Bilimleri Bölümü’nün ev sahipliğini yaptığı Avrupa Bilgi Okuryazarlığı Konferansı (ECIL 2013), 22-25 Ekim 2013’de İstanbul’da gerçekleştirilecektir.