Yönetim Kurulu

Yazı İşleri: Hatice Kübra POLAT, Mustafa KAYA.

Etkinlik Sorumluları: Hülya KARALI, Süleyman Safa AKDEMİR, Oğuz Kemal KURU.

Bütçe ve Sponsor Sorumluları: İsmail KARACA, Oğuz Kemal KURU.

İletişim Sorumluları: Dilan ŞİŞKİN, Süleyman Safa AKDEMİR.

Sosyal Medya Sorumlular: Mustafa KAYA, Hülya KARALI, Oğuz Kemal KURU.